top of page

Työyhteisökoulutukset

Nämä kolme koulutusta tukevat hyvin toisiaan ja auttavat kohti ihmisyyttä ja erilaisuutta kunniottavaa ja arvostavaa työkulttuuria, jossa jokainen yksilö tulee kuulluksi ja nähdyksi. Riittävä turva ja myötätuntoiset kohtaamiset mahdollistavat avoimen ja iloisen työilmapiirin, jossa jokainen voi yltää omaan koko potentiaaliinsa.

Kaikki koulutukset toimivat myös erillisinä.

  • Tunneilmaston tasapaino työhyvinvoinnin perustana

  • Itsetuntemuksen merkitys työyhteisössä

  • Vaikuttava ja myötätuntoinen kommunikaatio

On mahdollista luoda myös yksilöllinen tarpeisiinne sopiva koulutuskokonaisuus. Yllättävätkin Tyhy-päiväaiheet tekevät usein hyvää työyhteisölle! Olen avoin kuulemaan ja ehdottamaan. Ota yhteyttä: info@tuire.net

Tunneilmaston tasapaino työhyvinvoinnin perustana

Työssä viihtymisen ja menestymisen perustana on työyhteisö, jolla on ymmärrys tunteista, niiden tunnistamisesta ja säätelystä. Tunteet vaikuttavat mm. motivaatioon, vuorovaikutukseen, energiatasoon, palautumiseen, päätöksentekokykyyn ja sitoutumiseen.

 

Tunneilmaston tasapaino –koulutus antaa valmiuksia ymmärtää, kohdata ja käsitellä työssä esiin nousevia tunnereaktioita. Parhaimmillaan tasapainoinen tunneilmasto näkyy parantuneena työkykynä ja työntekijöiden hyvinvointina.

Luento sisältää:

 

  • teoriaa ja tutkimustietoa

  • lyhyitä itsereflektioharjoituksia

 

kesto: 2,5

paikka: asiakkaan tiloissa

hinta: 1000€

2

Itsetuntemuksen merkitys työyhteisössä

Vahvistamalla itsetuntemusta voidaan ennaltaehkäistä uupumista työssä. Itsetuntemus on keskeinen työelämätaito työympäristöissa, jotka ovat yhä enemmän itseohjautuvia ja monimuotoisia. Suorittamisen ja tehokkuuden lisäämisen vaatimuksen sijaan on tärkeää oppia kuuntelemaan omaa kehoa, tunteita ja arvoja. Hyvin itsensä tunteva ihminen ymmärtää paremmin toisia, kohtaa toiset yhdenveroisina ja osaa pitää huolta rajoistaan.

  • teoriaa ja tutkimustietoa

  • lyhyitä itsereflektioharjoituksia

 

kesto: 2,5

paikka: asiakkaan tiloissa

hinta: 1000€

3

Vaikuttava ja myötätuntoinen kommunikaatio

Työyhteisössä toimiva kommunikaatio syntyy siitä, että osaamme luoda tilan, jossa on turvallista ottaa esille monenlaisia asioita. Taito kuunnella läsnäolevasti ja myötätuntoisesti on tärkeää. Kommunikaatiolla etsitään aina yhteyttä. Yhteys on helpompi saada jos kaikki älykkyyden keskukset (keho, mieli ja tunteet) ovat mukana kohtaamisessa. Vaikuttava ja myötätuntoinen kommunikaatio syntyy siitä, että meillä on kyky omistaa ja sisällyttää omat tunteet ja reaktiot.

  • teoriaa ja tutkimustietoa

  • lyhyitä itsereflektioharjoituksia

 

kesto: 2,5

paikka: asiakkaan tiloissa

hinta: 1000€

“Compassion is an irreplaceable dimension of excellence for any organization that wants to make the most of its human capabilities.” -Monica Vorline

Myötätuntoinen lähestymistapa on välttämätön, jotta pystymme olemaan yhteydessä toisiimme, voimme hyvin psyykkisesti ja henkisesti ja pystymme tekemään viisaita päätöksiä ja keskitymään työssä. Työkulttuurin muuttuminen myötätuntoisempaan suuntaan edellyttää hyviä tunnetaitoja, itsetuntemusta ja itseä ja toista kunnioittavaa ja arvostavaa kommunikaatiota.

bottom of page